1558323-the-businessman-on-the-workplaceVi har tidigare skrivit om att många som slutar skolan drömmer om att bli chef, och att det snabbaste sättet att bli chef faktiskt är genom att starta ett eget bolag.

I inlägget hänvisade vi till en undersökning som visade att hela 24 procent av de tillfrågade ungdomarna säger sig ha målet: chef. Det är dock inte alltid alla passar som chefer, och det finns många vanliga misstag som chefer gör – som faktiskt resulterar i att de anställda väljer att säga upp sig. I en artikel från Dagens Industri har man listat 7 misstag som chefer gör, som gör att de anställda irriterade. Så här inleder de artikeln:

Ett dåligt ledarskap måste inte sluta i skandal, som i Volkswagen. Det är lika hemskt när personer som egentligen är goda ledare dagligen begår misstag som de själva inte klarar av att se.

Vad är då dessa misstag? Bland annat handlar det om att detaljstyra. Det är väldigt vanligt när det handlar om chefer som nyligen har tagit plats på toppen, de har kvar ett visst kontrollbehov och vågar inte lita på att ens anställa faktiskt gör sitt jobb. Istället går hen in och punktmarkerar småsaker, som till exempel hur du skriver ett mejl (som faktiskt är helt okej), vilket självklart är ett störande moment. Vanligt är det också med en insidig kommunikation från chefer. De kommuncerar endast med de som håller med om det de säger och väljer att inte lyssna på kritik. Vanligast och någonting av det som majoriteten stör sig på, är hur de favoritserar vissa anställda. Det kan snart bli tydligt vilka som chefen alltid vänder sig till på möten, vilka hen lyssnar på och vilka som faktiskt får löneökning medan andra (som kanske arbetar lika bra men inte ger lika mycket väsen av sig) blir överkörda och arbetar utan extra belöning.