En debatt som länge förts på landets sjukhus är lönesättningen för sjuksköterskor och annan vårdpersonal och detta är något som lockar allt fler att arbeta i Norge – men det går att tjäna bättre även i Sverige, i alla fall om du jobbar som inhyrd i stället för fastanställd.

”Många sjuksköterskor klagar redan på alldeles för högt arbetstempo. All stress leder till att den ordinarie personalen bränner ut sig eller upplever att arbetsmiljön är såpass dålig att de ser sig om efter ett annat arbete. Bemanningsbolagen fungerar ofta som en räddare i nöden och ser till att situationen inte blir ohållbar.” läs hur bemanningssjuksköterskor fyller luckor här.

Låga löner och stress är en av de stora anledningarna till att svenska sjuksköterskor söker sig utomlands, och gärna till grannlandet i väster: Norge. Här tjänar nämligen sjuksköterskor tredubbelt mot vad de gör i Sverige och därför är det många anställda i Skåneregionen som söker sig hit. Till Expressen säger bland annat sjuksköterskan Mattias att han var trött på att alltid känna sig trött, så i stället för att kämpa sig kvar inom Region Skåne så valde han att säga upp sig. Han tillägger även att en annan anledning till uppsägningen som bidrog var just lönesättningen, att man inte känner sig betald för det arbete som utförs och krävs av en. Att därför välja att jobba i grannlandet för närmare det tredubbla är därför inte så konstigt enligt honom.

Går att tjäna bättre även i Sverige

Den som inte vill lämna landet för en bättre lön har dock andra alternativ att välja på, dessvärre inte att arbeta kvar på sin arbetsplats. För att göra ett riktigt lönelyft är det nämligen mer lönsamt att jobba som ambulerande sjuksköterska via ett bemanningsföretag. Många gånger hyrs dessa sköterskor in under längre perioder och med tanke på sjuksköterskebristen landet över så finns gott om arbetstillfällen.