Att sträva efter en saklig lön för alla anställda oavsett kön är något som är viktigt för en organisation. Det handlar om rättvisa, motivation och förståelse. Tre faktorer som är kritiska för ett framgångsrikt företag.

Lönekartläggningar görs i syfte att upptäcka eventuella osakliga skillnader i lön mellan de olika könen. Det är en process som ska göras varje år och för att säkerställa att kartläggningen håller hög kvalitet kan man få hjälp via en mjukvara, läs mer här. Detta effektiviserar arbete och ser till att allt går rätt till.

Hur är läget i Helsingborg?

Att utföra lönekartläggningar är något som alla företag ska göra enligt Diskrimineringsombudsmannen. Genom att kontinuerligt kartlägga lönesituationen säkerställer man en saklig och rättvis arbetsplats. Trots att man på DO kan läsa att man bör göra en kartläggning om året är det inte helt jämställt, skriver Helsingborgs Dagblad. I artikeln kan man läsa att kvinnor både jobbar mindre och tjänar mindre, något som tyder på vikten av att faktiskt utföra lönekartläggningar. Sett till hela arbetsmarknaden tjänade män i snitt tolv procent mer än kvinnor under 2016, en siffra som inte alls är rättvis.

Är man nyfiken på hur just Helsingborgs kommun arbetar med jobb och yrken kan man gå in på deras hemsida och läsa mer. Något som de strävar efter med deras jobbsida är att förmedla en helhetsbild av organisationen. Det finns även möjlighet att läsa policys på sidan och där skriver de just om jämställda löner, vilket är positivt.

Det bästa med att utföra en lönekartläggning

  • Få en övergripande bild av lönestrukturen.
  • Se till att de anställda har en saklig lön.
  • Man uppfyller riktlinjerna satta av DO.
  • Glada och motiverade anställda.