Värdet på bitcoin har historiskt sett stigit övertid. Det har gjort bitcoin till en kryptovaluta många vill ha i sin ägo. Samtidigt ökar användningsområdena för bitcoin, vilket också lockar människor att äga den digitala valutan.

Bitcoin kostade endast några kronor i början på 2010 för att sedan första kvartalet 2020 kosta omkring 400 000 dollar per bitcoin. Bitcoin är därför den kryptovaluta som många väljer att köpa och investera i. Det beror i mångt och mycket på den kraftiga prisuppgången som skett de senaste åren. Priset på bitcoin ligger historiskt sätt på höga nivåer trots en hög volatilitet. För att hålla koll på bitcoinkursen dagligen kan du kolla in https://bt.cx/sv/bitcoin-kurs/ där du även kan köpa bitcoin. Det finns även ett stort intresse för andra digitala valutor.

Ha koll på bitcoinkursen

Historiskt sett har bitcoins värde och kurs stigit övertid. Kursen kan se ostabil och dramatisk ut, men värdet har hela tiden ökat i takt med att intresset för bitcoin stigit. När du ska köpa bitcoin är det bra att ha koll på kursen för att kunna köpa när priset dippar och för att öka chanserna till en bra start på resan. Värdet och kursen är väsentlig när du ska göra ett större köp. Det är även av intresse att ha koll på kursen när du har köpt bitcoin.

Bitcoins värde påverkas av omvärlden

När du köper bitcoin är det bra att ha vetskap om att kursen på bitcoin kan variera mellan diverse tjänster. Det beror på att olika saker inkluderas i kursen i olika tjänster. Exempelvis lägger en del in avgiften i kursen medan andra gör det i efterhand. Bitcoinkursen är även aktuell att ha koll på om du har för avsikt att sälja vid en viss nivå. Kryptovalutor inklusive bitcoin påverkas av omvärlden, speciellt när det sker större saker som krig eller virusutbrott.