I Sveriges kommuner och landsting är det en ständig utmaning att hitta tillräckligt med kompetent personal inom vård och omsorg. Inte sällan har utannonserade tjänster väldigt få ansökningar och många statligt anställda rör sig mot den privata sektorn där de ofta kan få högre löner och bättre arbetsvillkor. Samtidigt skapas långa vårdköer då man minskar antalet vårdplatser. Lösningen är ofta att vända sig till bemanningsbranschen.

Många sjuksköterskor klagar redan på alldeles för högt arbetstempo. All stress leder till att den ordinarie personalen bränner ut sig eller upplever att arbetsmiljön är såpass dålig att de ser sig om efter ett annat arbete. Bemanningsbolagen fungerar ofta som en räddare i nöden och ser till att situationen inte blir ohållbar. Genom att besöka https://www.medlink.se/hyra-vardpersonal/bemanning-sjukskoterska/ går det att hyra en kvalificerade sjuksköterskor som hjälper att komma till rätta med personalbristen.

Brist på vårdpersonal leder också till att kvaliteten på vården försämras. Stressad personal begår fler misstag. De har heller inte tid att ge lite extra omsorg till patienter som behöver det, vilket i sin tur innebär att fler vårdtagare blir missnöjda och i värsta fall till och med hamnar i en regelrätt konflikt med personalen. Resultatet är att arbetsmiljön blir lidande och att det uppstår problem med säkerheten för både personal och patienter.

Bemanningsbolagen gynnar konkurrensen

Ett vanligt klagomål i Sverige är att vårdpersonal har för dålig löneutveckling och för dåliga arbetsvillkor. Sanningen är att kommuner och landsting länge hade en slags ensamrätt på att bestämma utvecklingen. Tyvärr ledde det till att vårdsektorn halkade efter andra sektorer i samhället. Bemanningsbolagen har bidragit till ökad konkurrens. Den stora vinnaren är alla sjuksköterskor, läkare och annan vårdpersonal som fått en starkare förhandlingsposition.

Kritiken mot bemanningsbranschen är ofta att det kostar för mycket. Inom vården är budgeten ofta pressad och det är inte alltid lätt för en vårdgivare att ha tillräckligt med resurser för att hyra in mer personal. Istället har en vanlig lösning varit omorganisationer som mest inneburit att mer arbete lastats över på den ordinarie vårdpersonalen. När de sedan gått till den privata sektorn eller rentav utomlands till länder som Norge för att arbeta, blev plötsligt situationen ännu värre. Om personalen istället får ett acceptabelt arbetstempo och en acceptabel löneutveckling, skulle vårdsektorn i allmänhet fungera betydligt bättre.