I Helsingborgs kommun bor 132 000 personer, varav 97 000 i tätorten Helsingborg. Staden fungerar dock som centralort i ett större område, med ungefär 300 000 invånare. I fallet Helsingborg är det befogat att tala om kranskommuner.

Helsingborg är en av de äldsta städerna i Norden, och dess ursprung kan räknas tillbaka till den befästning som byggdes på höjden – den s.k. Landborgen – på 900-talet. Staden räknar dock 21 maj 1085 som sin födelsedag. Detta datum undertecknade den danske kungen Knut den helige ett gåvobrev adresserat till Helsingaburg. En annan gammal stavning av Helsingborg är Hälsingborg. Så stavades stadens namn mellan 1912 och 1971.

Helsingborg har länge varit en viktig länk mellan Sverige och Danmark, och när Skåne var danskt utkämpades flera krig om staden. Sedan länge är Helsingborg en viktig hamn- och industristad. Det finns dock inte en stor industri i staden, som det gör i många andra svenska industristäder. Istället finns det flera mindre tillverkningsföretag på orten. Den största arbetsgivaren är Ikea, vars svenska huvudkontor är placerat i staden. En annan viktig näring är logistiken. Tack vare sitt läge är Helsingborg en viktig knutpunkt för många transporter. Hamnen i Helsingborg är den näst största containerhamnen i landet.